Banki nieprzygotowane na wyjście Grecji ze strefy euro

Jak oceniają analitycy, Europejskie banki stoją w obliczu ogromnych strat jeśli Grecja zrezygnuje ze strefu euro.  Posiadają one 19 biliona USD długu w  Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Irlandii. Mimo, że banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe, odpisując greckie obligacje i korzystając z kredytów zaoferowanych przez bank centralny strefy euro,  nadal są bardzo podatne na zarażenie się kryzysem, które byłoby następstwem wyjścia Grecji ze strefy euro. Niestety ryzyko tego zdarzenia jeszcze bardziej wzrosło po wyborach parlamentarnych w tym kraju w pierwszej połowie maja i związanych z tym impasem politycznym. Pocieszające ale i bardzo frustrujące jest to, że po raz pierwszy od rozpoczęcia kryzysu zadłużenia w listopadzie 2009 r. europejscy liderzy i bankowcy otwarcie zaczęli też mówić o możliwym wyjściu Grecji z unii walutowej.

Źródło: Wirtualna Polska

Print Friendly, PDF & Email