Banki na sprzedaż

Jak podaje Rzeczpospolita efektem uzgodnienia redukcji greckiego długu i podwyższenie z 5 do 10 % wymaganego wskaźnika kapitałowego może być wystawienie na sprzedaż kolejnych banków w Polsce.
Problemem może być znalezienie inwestorów, których będzie stać na ich zakup.

Osiągnięcie wymaganego wskaźnika kapitałowego 5-10 % może odbyć się między innymi poprzez obniżenie aktywności kredytowej czy podniesienie kapitału sprzedając swoje córki banki. Komisja nadzoru finansowego w Polsce będzie stała na straży stabilnego zarządzania sprzedawanymi bankami i będzie chciała zachować kontrolę nad tym procesem. KNF przypomina, że w polskim prawie bankowym jest zapis nakazujący niezwłocznie powiadomienie nadzoru o zamiarze wyjścia z inwestycji w Polsce. Na dzień dzisiejszy są wystawione dwa banki: Kredyt Bank i Millennium. Zdaniem analityków może być kłopot ze znalezieniem inwestorów. Zdolność zakupowa banków w Europie zwłaszcza zachodniej jest mała, a w najsłabszej sytuacji są banki francuskie ze względu na największe zaangażowanie w greckie obligacje. Według Tomasza Bursa, analityka Ipopema Securities „ Jest duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy, którzy są przyparci do muru i muszą sprzedawać aktywa, będą musieli zaakceptować dużo niżej  cenione  od zakładanych”

Print Friendly, PDF & Email