60 tys. ha ziemi do sprzedania

Agencja Nieruchomości Rolnych szacuje, że w najbliższych latach zaoferuje w województwie pomorskim do sprzedaży ok. 60 tys. ha ziemi. Dodatkowo warunki jakie zaproponuje nabywcom maja być wyjątkowo korzystne. Okazuje się, że na terenie Polski jest „prawie 2 mln ha gruntów do trwałego zagospodarowania, w tym 1,5 mln ha dzierżawionych użytków rolnych. Cały zasób niezagospodarowany powinien być w maksymalnie krótkim czasie sprzedany w drodze przetargów ograniczonych tak, by do końca maja 2016r. cała wolna ziemia rolna była sprzedana lub trwale związana umowami dzierżawy. Przed ANR jest trudne zadanie wyłączenia 30% powierzchni dzierżaw powyżej 428,5 ha”.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza

Print Friendly, PDF & Email