3 miliardy złotych strat

Jeśli spełnią się  kalkulacje ministra rolnictwa Marka Sawickiego straty w uprawach ozimych z powodu wymarznięcia mogą wynosić nawet 3 mld zł. Miejmy tylko nadzieję, że wymrożenia te nie będą miały wpływu na ceny rynkowe i koszty zakupu żywności. W Łodzi Minister powiedziałw mojej ocenie straty przekroczą 3 mld złotych i tak naprawdę poza mniej więcej kwotą 800 mln zł, jaką wypłacą firmy odszkodowawcze, cała reszta to są straty po stronie rolników. Ale taki jest nasz zawód. Pracujemy, produkujemy pod gołym niebem i to ryzyko jako rolnicy ciągle ponosimy”.  Całe szczęście rząd zastosował pewien mechanizm rekompensaty strat poniesionych przez rolników. Będą mogli uzyskać m.in. pomoc na ponowne obsianie upraw ozimych w wysokości nawet 100 zł na hektar. Otrzymają też dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, które zaciągną na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyty oprocentowane będą w wysokości 0,1 % w skali roku, pod warunkiem, że ubezpieczona była co najmniej połowa powierzchni upraw. W przypadku razie braku ubezpieczenia lub mniejszej powierzchni oprocentowanie będzie wynosiło 3,85%. „Niebawem będziemy otwierali nabór w działaniu „odtwarzanie produkcji po skutkach katastrof klimatycznych” i w tamtym działaniu rolnicy także będą mieli prawo i możliwości ubiegania się o te środki” – mówił Sawicki. Według niego pomoc państwa dla rolników można szacować łącznie na ponad 400 mln zł.

 

Źródło: Dziennik Polski

Print Friendly, PDF & Email