19,5 % mniej pozwoleń na budowę mieszkań w lipcu 2013 r.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, w lipcu bieżącego roku wyniosła 11 904 i w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 19,5 procent, a w ujęciu miesięcznym spadła o 14,5 procent. Od początku roku 2013 liczba pozwoleń na budowę wyniosła 79 678, co oznacza spadek o 22,3 procent rok do roku. Od początku  roku liczba rozpoczętych budów spadła o 21, 8% i wyniosła 71 931.

Print Friendly, PDF & Email