Zysk z wynajmu wyższy niż z lokaty

Inwestowanie w nieruchomości stało się bardzo popularne w Polsce w ostatnich latach. Duży wpływ na to ma rentowność inwestycji. Zysk z wynajmu nieruchomości jest wyższy w porównaniu do lokat bankowych, które w wyniku niskich stóp procentowych oferują niskie oprocentowanie. Przy założeniu, że  mieszkanie będzie wynajęte przez 10 miesięcy w roku zysk kształtuje się  na poziomie 5 proc. Oznacza to, że na wynajmie jednego mieszkania inwestor może  zarobić   2 razy więcej, niż na lokacie bankowej.

 

Print Friendly, PDF & Email