Zmniejszamy linię kredytową

Nieużywana przez Polskę linia kredytowa będzie obniżona. Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski zwróciły się o obniżenie kwoty do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Linię kredytową w obecnej wysokości Polska posiada od 2009 roku. Była ona traktowana jako polisa ubezpieczeniowa dla złotego oraz obligacji. Nigdy nie została użyta.

Print Friendly, PDF & Email