Zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

Resort Gospodarki poinformował, że przyjął projekt założeń do projektu noweli ustawy o PPP (partnerstwie publiczno-prywatnym). Ponadto przyjął również projekt założeń do projektu ustawy o finansach publicznych.

Uwagi do obu projektów będzie można zgłaszać do dnia 15 września 2014 roku.

Jakie zmiany zostały zaproponowane? Jedną z nich jest punkt mówiący, że wszelkie wydatki jednostek samorządu terytorialnego, które ponoszone są na postawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, stanowią wydatek majątkowy.

Print Friendly, PDF & Email