Zmiany w systemie emerytalnym

Rząd zapowiada spore zmiany w emeryturach. Przede wszystkim wprowadzi nowy sposób waloryzacji.

Już rozpoczynają się prace Ministerstwa Finansów nad projektem ustawy i emeryturach i rentach z FUS oraz o ich waloryzacji. Projekt zapowiada waloryzację kwotową zamiast procentowej – wszyscy otrzymają dodatkowo 68 zł.

Resort pracy napisał w uzasadnieniu do projektu, że zgodnie z obecnymi przepisami coroczna waloryzacja przeprowadzana jest od 1 marca przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji. Główną podstawą obliczenia wskaźnika jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Print Friendly, PDF & Email