Złoty ponownie słabszy

Polska waluta nadal traci na wartości wobec głównych walut. Powodem osłabiania się złotego są również obawy inwestorów o sytuację panującą na Węgrzech – zgodnie oceniają analitycy.
Węgry niestety, mimo poważnych problemów gospodarczych, w ubiegłym tygodniu zamknęły sobie dostęp do szybkiego pozyskania pomocy finansowej od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Unii Europejskiej (UE). Parlament węgierski naraził się Komisji Europejskiej uchwalając ustawę ograniczającą niezależność banku centralnego.
W rezultacie nastąpił wzrost rentowności węgierskich obligacji, a w dalszym etapie osłabia się forint.
Zmiany kursu węgierskiej waluty mają duże znaczenie dla złotego, ponieważ inwestorzy zagraniczni rozpatrują naszą gospodarkę w kontekście całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Pod wpływem utrzymujących się złych nastrojów i podwyższonej awersji do ryzyka, polska waluta może nadal tracić – stwierdził analityk TMS Brokers Szymon Zajkowski.

Print Friendly, PDF & Email