Wskaźnik koniunktury gospodarczej

Jak podał GUS wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w maju na poziomie niższym od odnotowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. W maju na osłabienie wskaźnika syntetycznego w stosunku do kwietnia wpłynęło jego pogorszenie w handlu, przemyśle i budownictwie przy niewielkiej poprawie w usługach.

W skali roku wszystkie składowe wskaźnika uległy obniżeniu – w największym stopniu w budownictwie. Osłabieniu – zarówno w skali roku jak i miesiąca – uległy zmienne składowe diagnostyczne i prognostyczne.

Print Friendly, PDF & Email