Weryfikujemy czy kupowane mieszkanie nie jest zadłużone

W pierwszej kolejności należy sprawdzić księgę wieczystą, czy nie ma ustanowionej hipoteki w dziale IV księgi. Poza tym należy się upewnić, czy nie ma wniosku o wpis takiej hipoteki. Takie wzmianki też są w dziale IV na samym początku.

Po drugie, należy sprawdzić stan rozliczeń właściciela lokalu w administracji budynku (spółdzielni mieszkaniowej lub u zarządcy). W dalszej kolejności sprawdza się stan ewentualnego zadłużenia z tytułu dostawy mediów, które nie są rozliczane za pośrednictwem administracji budynku. Można też sprawdzić ewentualne zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości oraz  opłat za użytkowanie wieczyste.

Administracja bez zgody właściciela lokalu w zasadzie nie może takich informacji udzielać potencjalnemu nabywcy lokalu. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się pełnomocnictwo od właściciela lokalu uprawniające do zasięgania takich informacji w administracji budynku, u dostawców mediów czy w organach samorządowych czy państwowych.

Print Friendly, PDF & Email