Według badań Eurostatu polski dług publiczny wzrósł do 57,3 proc. PKB

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA95, w pierwszym kwartale 2013 r. wyniósł 57,3 proc. PKB, co oznacza wzrost o 1,7 pkt. proc. w ujęciu kwartalnym i 1,2 pkt. proc. rok do roku – podał Eurostat.

Na koniec I kwartału najwyższy poziom długu w relacji do PKB w UE odnotowano w Grecji (160,5 proc.), Włoszech (130,3 proc.), Portugalii (127,2 proc.) i Irlandii (125,1 proc.), a najniższy w Estonii (10,0 proc.), Bułgarii (18,0 proc.) i Luksemburgu (22,4 proc.). Średnia dla UE to 85,9 proc., a dla strefy euro 92,2 proc. PKB.

 

Print Friendly, PDF & Email