Wartość kredytów zagrożonych wzrosła o 4,975 mld z końcem 2011r.

Narodowy Bank Polski podał, że  wartość kredytów z utratą wartości powiększyła się do 66,158 mld zł . Jest to zatem wzrost o 4,975 mld zł wobec roku poprzedniego.

Kredyty zagrożone odnotowały wzrost do 158 mln zł w skali miesiąca.
Z 25,508 mln zł do 38,428 mln zł wzrosły wartości kredytów z utratą wartości dla gospodarstw domowych, czyli o 12,92 % r/r.
Pod koniec 2011 r wartość zagrożonych kredytów hipotecznych  wyniosła 7,450 mln zł, co daje 51,27 % wzrostu w skali roku.

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w złotych osiągnęła  wzrost  do 4,262 mln zł ( 52,38 % w skali roku). Nieciekawie wyglądają roczne notowania kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach szwajcarskich, w przypadku których  wzrost kredytów zagrożonych  wyniósł 51,29 %  do kwoty 2,982 mln zł.

O 1,72 % r/r powiększyła się także wartość kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych w sytuacji zagrożonej, która osiągnęła  20,792 mln zł.

Największy wzrost wartości kredytów które utraciły wartość z sektora przedsiębiorstw, aż o 13,75 % r/r wykazały kredyty zaciągnięte w walutach obcych . Na koniec 2011 roku wyniosły 3,962 mln zł. Kredyty z tego sektora zaciągnięte w złotych na koniec 2011 r. wzrosły o 0,51 % do sumy 23,724 mln zł.

źródło onet.pl

Print Friendly, PDF & Email