Walutowe kredyty hipoteczne z dłuższym wsparciem pakietów pomocowych

Banki, które są zaangażowane w walutowe kredyty hipoteczne, jeszcze do końca 2015 roku przedłużą posiadane przez siebie pakiety pomocowe. Pakiety te przeznaczone są dla osób, które zaciągnęły w tych bankach kredyty mieszkaniowe.

Związek Banków Polskich (ZBP) poinformował, że banki, które są zaangażowane w walutowe kredyty hipoteczne, przedłużą okres obowiązywania pakietów pomocowych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne. Jak informuje ZBP, informacja ta jest oficjalna, ponieważ zrzeszone banki podpisały stosowne deklaracje odnośnie udzielania wsparcia dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyty na mieszkania. Pakiety pomocowe obejmą również tych klientów banków, którzy zaciągnęli kredyty walutowe.
W sumie banki planują przeznaczyć do końca 2015 roku około 800 milionów złotych na udzielenie pomocy kredytobiorcom i zasilenie pakietów pomocowych.
Jak informuje Związek Banków Polskich, banki planują ponadto tworzenie funduszy stabilizacyjnych. Szacuje się, że w ciągu 10 lat kwota, jaką banki przeznaczą w sumie na fundusze stabilizacyjne, może sięgnąć blisko 3,5 miliardów złotych.
Fundusze stabilizacyjne mają zostać utworzone, aby umożliwić wdrażanie rozwiązań finansowych, które mają posłużyć przewalutowaniu kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Dopłaty będą możliwe po przekroczeniu wyznaczonego poziomu waluty CHF. Dopłaty będą przeznaczone dla osób, które za kredyt kupiły mieszkanie o powierzchni do 75 metrów kwadratowych, lub dom o maksymalnej powierzchni do 100 metrów kwadratowych. Pod uwagę brany będzie także dochód kredytobiorcy, który będzie musiał być niższy od średniej krajowej w chwili, kiedy zostanie złożony wniosek o podpisanie między stronami umowy aneksu.
To jednak nie koniec działań instytucji finansowych. Poza funduszami, banki planują przeznaczyć sumę 125 milionów złotych na rzecz Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych.
Fundusz ten ma za zadanie wspieranie kredytobiorców, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy niezależnie od tego, w jakiej walucie ten kredyt zaciągnęli. Wstępnie mówi się o wsparciu finansowym w wysokości 100 procent raty kapitałowo-odsetkowej w okresie 12 miesięcy, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 1,5 tysiąca złotych w każdym miesiącu.
Wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych udzielane będzie kredytobiorcom, którzy na skutek zdarzenia losowego stracili pracę lub zachorowali. Co jednak ważne, pomoc w ramach tego funduszu będzie udzielana na zasadzie jakby kolejnej pożyczki, gdyż użyczoną kwotę będzie trzeba zwrócić. Forma bezzwrotna również będzie możliwa, jednak wyłącznie w skrajnych, indywidualnych przypadkach.
Pakiety pomocowe dedykowane są osobom, które znajdują się w złej sytuacji finansowej, osobom ubogim a także rodzinom, które mają wyższe koszty utrzymania ze względu na posiadane dzieci.
Wprawdzie banki zadeklarowały wydłużenie wsparcia poprzez pakiety pomocowe do końca bieżącego roku, niemniej jednak nie oznacza to wcale, że od stycznia 2016 roku klienci banków nie będą mogli liczyć na wsparcie. Banki nie wykluczają bowiem ewentualnego przedłużenia funkcjonowania pakietów pomocowych.
Deklaracja wsparcia została podpisana przez następujące banki: mBank, BGŻ BNP, BZ WBK, Consumer Bank, Deutsche Bank Polska ,PKO BP, Bank Millennium, Raiffeisen Bank, Bank BPH, Getin Noble Bank, Santander.
Związek Banków Polskich poinformował ponadto, że wprawdzie deklarację wsparcia podpisało wymienionych wyżej 11 banków, jednak nie oznacza to wcale, że lista ta jest zamknięta. Związek zachęca również inne banki funkcjonujące na rynku do wdrażania pakietów pomocowych dla kredytobiorców a także do finansowego wspierania Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych i tworzenia funduszy stabilizacyjnych.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email