UOKiK i KNF sprawdzi umowy kredytowe

Premier Ewa Kopacz zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie działań podejmowanych przez banki dotyczących warunków kredytów denominowanych w walutach obcych, które związane są ze zmianami stóp procentowych franka szwajcarskiego. Kontrola ma na celu sprawdzenie czy nie zostały naruszone  interesy kredytobiorców-konsumentów.  UOKiK sprawdzi, czy w zakresie nieuwzględniania ujemnego wskaźnika LIBOR przy ustalaniu oprocentowania kredytów hipotecznych

 

Print Friendly, PDF & Email