Uniwersytety poprawiają swoją sytuację finansową

W 2013 roku 13 z 19 największych w Polsce uczelni wyższych wypracowało zysk. To wynik znacznie lepszy, niż w 2012 roku, kiedy to profitami mogło poszczycić się zaledwie 8 uniwersytetów.

Jak się jednak okazało, taki wynik wymagał od uczelni mocnego ograniczenia wydatków. W pierwszej kolejności obcięto wydatki na prąd, papier a także ochronę obiektów. Poza tym uniwersytety zmuszone były do redukcji etatów oraz pozbywania się części nieruchomości.

Efekty tych działań, choć drastyczne, są jednak widoczne. W 2012 roku łączny wynik finansowy uniwersytetów wyniósł 33 miliony złotych pod kreską. W 2013 roku udało im się nie tylko nie skończyć z wynikiem minusowym, ale i wyjść na plusie na kwotę 19 milionów złotych.

Print Friendly, PDF & Email