Udana aukcja polskich obligacji

Ministerstwo Finansów nie miało problemów ze sprzedaniem polskich obligacji za 3,47 mld zł. To górna granica zaplanowanego limitu. Świadczy to o utrzymującym się od grudnia ubiegłego roku zaufaniu do polskiego rządu i sytuacji polskich finansów publicznych.
Resort finansów wystawił na sprzedaż trzy emisje. Najlepiej o aukcji mówi popyt przewyższający podaż. Ministerstwo sprzedało obligacje pięcioletnie za niemal 2,3 mld zł przy prawie dwukrotnie wyższym popycie na te papiery. Uzyskały średnią rentowność na poziomie 5,246 proc. Papiery siedemnastoletnie udało się sprzedać za 730 mln zł ze stałą rentownością 5,931 proc. Nabywców znalazły też pięciolatki ze stałą marżą 2,495 proc., do której dodawana jest stopa inflacji. Tych papierów uplasowano na rynku na sumę 657 mln zł, choć popyt przekraczał 1,5 mld zł.

Print Friendly, PDF & Email