UBS bardzo pozytywnie ocenia Polskę

UBS szwajcarski bank inwestycyjny ogłosił prognozę na temat Polski. Ocenia, że w Europie Środkowowschodniej to Polska utrzyma pozycję lidera wzrostu w najbliższych dwóch latach.

Prognoza PKB dla Polski wynosi 4,0 proc. w 2011 r., 2,9 proc. w 2012 r. i 3,4 proc. w 2013 r.

Popyt krajowy pozostanie podstawowym napędem wzrostu gospodarczego w Polsce, natomiast zadanie do rozwiązania na najbliższe 2 lata, to redukcja deficytu finansów publicznych do 3,0 proc. PKB.

Print Friendly, PDF & Email