System funduszy unijnych – nowe rozwiązania

Po 2013 r. możliwe będzie finansowanie tego samego programu operacyjnego zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

To rozwiązanie umożliwi lepszą koordynację zarządzania funduszami unijnymi, a beneficjentom kompleksowe zaplanowanie celów rozwoju i jasne wskazanie środków z UE, których chcą użyć, aby te cele osiągnąć. Korzystając z programów wielofunduszowych, unikniemy też pokrywania się europejskiej pomocy.

67 mld euro to kwota dotacji jaką dostaniemy z Brukseli w perspektywie 2007 – 2013

To rozwiązanie na pewno będzie mieć zastosowanie w programach regionalnych. Zwiększy ono efektywność wykorzystania dotacji. Pozwoli też lepiej je zaadresować. Środki z obydwu funduszy powinny się uzupełniać.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email