Sprzedano nieruchomość spółki zależnej Browaru Gontyniec

Browar Gontyniec poddał do wiadomości, że Fulmar Bis – jego spółka zależna, zbyła prawo użytkowania wieczystego podwarszawskiej zabudowanej nieruchomości gruntowej a także własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego.
Nieruchomość znajduje się w Oborach-Łyczynie, w gminie Konstancin-Jeziorna.
Jak poinformowała spółka, aktywa były zabezpieczeniem zobowiązań spółki zależnej, powstałych w wyniku wyemitowania przez nią obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 mln 650 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email