Słabszy wynik finansowy Deutsche Bank

Największy bank w Niemczech zaskoczył negatywnie. Jego zysk w pierwszym kwartale obniżył się z 2,06 miliarda euro do 1,38 mld euro. Analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 1,56 mld euro.

Z powodu kryzysu zadłużeniowego w strefie euro zmalał zysk z handlu papierami wartościowymi, gdyż, jak powiedział prezes banku Josef Ackermann, inwestorzy, a zwłaszcza prywatni, niechętnie angażowali się w transakcje.

Print Friendly, PDF & Email