Sąd wydał wyrok w sprawie kredytu we frankach

Sąd w Szczecinie wydał wyrok dotyczący kredytu we frankach. Umowa, którą zawarła klientka wraz z mężem zawierała zapis, zgodnie z którym kredyt miał być spłacany po kursie franka ustalanym przez bank, a nie NBP.

Dawało to bankowi możliwość podawania dowolnego notowania waluty i żądania spłaty zadłużenia po zawyżonej stawce.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że bank przyznał sobie możliwość jednostronnego regulowania wysokości rat zobowiązania. Jednocześnie prawo kredytodawcy do ustalania kursu nie miało żadnych formalnych ograniczeń, bo w umowie nie podano informacji, co wpływa na jego kształt.

Print Friendly, PDF & Email