Rynek płatności przejdzie przemianę

Na początku października Parlament Europejski uchwalił dyrektywę PSD2 – Payment Servieces Directive 2. Rozwiązanie to ma na celu pgraniczenie odchodzenia klientów od firm spoza sektora. Parlament Europejski chce, aby na rynku panowały ogólne, wspólne dla wszystkich zasady świadczenia usług. Polskie banki z pewnością czeka zatem dużo pracy – będą musiały dostosować się do dyrektywy i równocześnie utrzymać swoją pozycję.

Print Friendly, PDF & Email