Rynek kredytów hipotecznych – mBank przeniósł część portfela kredytów

mBank postanowił przenieść część swojego portfela kredytów do mBanku Hipotecznego. O takiej decyzji bank poinformował niedawno w komunikacie publicznym.

Co było tego powodem? mBank tłumaczy, że podjął taką decyzję w związku z projektem finansowania kredytów hipotecznych. Środki na ten projekt zostały pozyskane z emisji listów zastawnych.

W sumie wierzyciela zmieniło około 1500 kredytów hipotecznych. Nowym wierzycielem, zamiast mBanku, będzie teraz mBank Hipoteczny.

Print Friendly, PDF & Email