Rynek finansowy: zmiany w podatku akcyzowym

W pierwszym półroczu 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Proponowane zmiany mają na celu ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, która związana jest z obrotem wyrobami akcyzowymi. Jakich zmian mogą się spodziewać?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym został przedłożony Radzie Ministrów przez Ministra Finansów. Rozwiązania, które minister zaproponował w projekcie ustawy mają za cel wprowadzenie rozwiązań, które usprawniłyby oraz uczyniły mniej skomplikowanym prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców. Projekt jest oczywiście skierowany do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z obrotem wyrobami akcyzowymi. Zmiany w przepisach miałyby na celu ograniczenie części obowiązków administracyjnych, które dla przedsiębiorców są zbędne. Co więcej, część uciążliwych przepisów miałaby zostać całkowicie zniesiona. Takie zmiany nie tylko ułatwiłyby przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Uproszczenie procedur administracyjnych sprawiłoby również, że przedsiębiorcy mogliby odnotować oszczędności. Im mniej biurokracji, tym rzecz jasna niższe koszty prowadzenia firmy.

Jakie zmiany zostały zaproponowane w nowym projekcie ustawy z zmianie ustawy o podatku akcyzowym? Czego mogą spodziewać się już wkrótce przedsiębiorcy? Poniżej prezentujemy te, które specjaliści rynku uznali za najbardziej istotne.

Pierwsza propozycja dotyczy umożliwienia zastąpienia ewidencji, które prowadzone są na potrzeby akcyzy przez dokumentację prowadzoną na potrzeby podatkowe albo księgowe, które nie są związane z akcyzą. Kolejną zmianą ma być wprowadzenie, jednak tylko w pewnych, konkretnych sytuacjach, możliwości dokonania przez podatnika wyboru właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy. Miałby również zostać wprowadzony jeden wniosek o wydanie zezwolenia oraz urzędową weryfikację. Dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych miałaby również zostać ograniczona dzięki wyeliminowaniu podwójnej weryfikacji podmiotów przed ostatecznym wydaniem stosownego zezwolenia akcyzowego. Podwójna dokumentacja dotycząca składu podatkowego także miałaby zostać ograniczona.
Wprowadzone miałoby zostać zwolnienie od akcyzy dla zakładów energochłonnych, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą przy wykorzystaniu wyrobów gazowych albo węglowych.
Następną zmianą, jaką ma przynieść projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych, w zamian za wymóg składania zabezpieczenia akcyzowego.

Kolejną, wspomnianą powyżej korzyścią, wynikającą z przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, byłoby zmniejszenie wymagań administracyjnych, a tym samym kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej byłyby również niższe dzięki zniesieniu obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego podczas przemieszczania wyrobów z zerową stawką akcyzy w procedurze zawieszenia. Przedsiębiorcy mieliby również odczuć większą ulgę dzięki możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie usługowych składów podatkowych o typie magazynowym.

Powyższe zmiany to tylko część z tych, które zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany proponowane przez Ministra Finansów są w większości bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Dzięki nim zmniejszyłby się zakres dokumentacji, z jaką ów przedsiębiorcy muszą się zmierzać. Ogromną korzyścią byłaby też możliwość ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Część zmian ma zostać wprowadzona pod koniec lipca 2015 roku. Pozostałe znowelizowane przepisy miałyby wejść w życie na początku 2016 roku.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email