Restrukturyzacja zadłużenia Grupy PBG

Doszło do porozumienia Grupy budowlanej PBG z bankami finansującymi umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Umowy stanowią pierwszy etap w procesie związanym z restrukturyzacją zadłużenia Grupy PBG. Na ich podstawie banki finansujące działalność spółek z Grupy PBG oświadczyły, że powstrzymają się od jakichkolwiek kroków związanych z egzekucją swoich należności w czasie obowiązywania umowy.

Pozyskane środki w ramach finansowania pomostowego zostaną przeznaczone na działalność operacyjną Grupy PBG i pozwolą uregulować znaczącą część zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców.

Print Friendly, PDF & Email