Rentowność włoskich 3-latek najniższa od półtora roku

Włochy uzyskały maksymalną planowana kwotę ze sprzedaży obligacji podczas przetargu. Oprocentowanie trzyletnich papierów spadło do najniższego poziomu od października 2010 r.

Nabywców znalazły papiery dłużne o terminie zapadalności w marcu 2015 r, o wartości 5 mld  euro przy średniej rentowności na poziomie 2,8 proc. W połowie lutego w trakcie analogicznej aukcji rentowność kształtowała się na poziomie 3,4 proc.

Włochy sprzedały także obligacje o terminie zapadalności w 2019 r. za 1 mld  euro.

 

Print Friendly, PDF & Email