Przestępstwo skarbowe może kosztować ponad 14 mln zł

Wraz z podwyżką płacy minimalnej wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 1500 zł z 1386 zł w 2011 r. ma wpływ na wysokość kar za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
Zgodnie z art. 23 kodeksu karnego skarbowego, wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej, która jednak nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej 400-krotności.
To oznacza, że w tym roku minimalna stawka dzienna wynosi 50 zł, a maksymalna 20 tys. zł. Ustalając stawkę dzienną, sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Z kolei określając liczbę stawek przy wymierzaniu kary, najmniej może ich przyjąć 10, a najwięcej 720. W konsekwencji minimalna grzywna w tym roku wyniesie 500 zł, a najwyższa 14 400 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email