Propozycja Niemiec dla wzrostu w UE

Rząd Niemiec opracował plan dla wzmocnienia wzrostu gospodarczego w UE, który obejmuje m.in.:

Specjalne strefy ekonomiczne z ulgami podatkowymi i łagodniejszymi regulacjami, aby zachęcić inwestorów.

Kraje ogarnięte kryzysem mogą powołać fundusze powiernicze albo prywatyzacyjne, zajmujące się sprzedażą przedsiębiorstw państwowych.

Wprowadzenie systemu dualnego kształcenia zawodowego na wzór niemiecki: połączenie nauki zawodu w szkole z przyuczaniem w zakładzie pracy.

Reformy rynku pracy, jakie przeprowadzono w Niemczech, jak np. osłabienie ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Print Friendly, PDF & Email