Projekt ustawy o składkach zdrowotnych rolników

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd przyjął projekt ustawy o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników za 2012 r.
Zgodnie z projektem ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika
W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik.

Według projektu ustawa powinna wejść w życie 1 lutego 2012 r.

Print Friendly, PDF & Email