Prognozy PKB na 2015 rok

PKB w 2014 roku w Polsce wynosiło 3,3 %. PKO Bank Polski prognozuje wzrost gospodarczy w 2015 roku. Dyrektor pionu analiz i strategii PKO BP uważa, że PKB wyniesie 3,6 %. Wpływ na wzrost gospodarczy ma mieć niska cena ropy i  inwestycji oraz  niskie stopy procentowe. PKO BP zakłada,  że deflacja spadnie   do  poziomu 1,5 % na początku roku, następnie będzie w okolicach zera. Pod koniec 2015 roku przewidywana jest inflacja na poziomie 1 %.

 

 

Print Friendly, PDF & Email