Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej dla Polski

Komisja Europejska przewiduje wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 roku. Gospodarka  będzie rozwijała się w tempie 3,2 procent PKB. Bruksela podniosła również prognozy dla Unii Europejskiej i strefy euro. Jeśli chodzi o całą Unię Komisja przewiduje, że wzrost gospodarczy wyniesie 1,7 procent. Jeśli chodzi o strefę euro wzrost gospodarczy wyniesie 1,3 procent.

Print Friendly, PDF & Email