Połączenie Alior Bank i Meritum Bank ICB

Alior Bank kupił 97,9 proc. akcji Meritum Bank ICB.  Zarząd Alior Banku chce jak najszybciej  połączyć obie instytucje. Zakup akcji został sfinansowany ze środków pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych oraz emisji akcji Banku. Akcje zostały nabyte za kwotę 352,5 mln zł. Negocjacje dotyczące zakupu Meritum Banku rozpoczęły się  w kwietniu 2014 roku.

 

Print Friendly, PDF & Email