Pieniądze z emigracji do kraju

Z badań Centrum A. Smitha wynika, że emigracja zarobkowa przesyła do Polski co najmniej o połowę więcej pieniędzy niż wynika to z danych instytucji finansowych. Bardzo często pieniądze przywożone są do kraju osobiście lub za pośrednictwem krewnych i znajomych.

Niezależnie od sposobów dostarczania pieniędzy, suma transferowanych do Polski środków stale się zmniejsza. Widać prawdopodobieństwo, że w tym roku można oczekiwać dalszego spadku wartości nominalnej kwot przekazywanych przez emigrantów o około 5 proc.

Aby wesprzeć przezwyciężanie stagnacji w gospodarce, rząd powinien dodatkowo zachęcić emigrantów do powrotu do kraju i zainwestowania zarobionych środków, np. w uruchomienie własnych firm.

Print Friendly, PDF & Email