Archiwa kategorii: Aktualności i finanse

Rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro około roku 2020

Ministerstwo Finansów opublikowało raport „Monitor konwergencji nominalnej”, który mówi, że rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro około roku 2020. Z raportu wynika również, że Polska spełniała w kwietniu 2011 kryterium stóp procentowych oraz kryterium inflacyjne. Nie jest natomiast wypełnione kryterium fiskalne z uwagi na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, a także kryterium kursu walutowego, ponieważ Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. Polska przystępując do UE w 2004r. zobowiązała się do wejścia do strefy euro, ale nie podając konkretnego terminu

Inflacja w Polsce w maju 5,0% r/r

W maju 2011 r. wg GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,6% w porównaniu do kwietnia, co spowodowało wzrost inflacji w ujęciu rocznym do poziomu 5,0%. GUS podał, że w maju największy wzrost odnotowano w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” o 8,8%, w tym „żywność” o 9,4%, oraz „transport” – o 6,8% r/r, w tym „paliwa do prywatnych środków transportu – 11,9%.

Grupa KBC sprzedaje Kredyt Bank

Wg Bloomberga, belgijska grupa KBC chce sprzedać Kredyt Bank i towarzystwo ubezpieczeniowe Warta za około 2,5 miliarda euro. Wcześniej KBC planowała sprzedaż czeskiego Ceskoslovenska Obchodni Banka AS, jednak odstąpiła od tego. KBC to grupa bankowo-ubezpieczeniowa, jedna z wiodących w Europie. Zarudnia 51 tys. pracowników, a jej kapitalizacja rynkowa na koniec 2010 roku wynosiła 9,1 mld euro. KBC ma 80% udziału w kapitale akcyjnym Kredyt Banku i 100% udziału w Warcie.
(źródło: PAP)