Ogólnoświatowe spowolnienie, również w Chinach

MarketWatch donosi o nadwyżce handlowej Chin, która wciąż wzrasta, choć w mniejszym tempie niż oczekiwano.

Eksport Chin wzrósł w miesiącu październiku o 15,9 proc. w skali roku. Ekonomiści spodziewali się 16,5 proc. wzrostu. We wrześniu chiński eksport wzrósł o 17,1 proc. Import wzrósł o 28,7 proc. wobec 20,9 proc. we wrześniu.

Już od września obserwuje się spadek zainteresowania produkcja chińską w Europie, a od października również w innych miejscach. Najbardziej zaskakującym jest mniejszy import produkcji Chin w krajach Europy nie dotkniętych kryzysem.

To umacnia przekonanie ekonomistów, że obecnie mamy do czynienia z zsynchronizowanym globalnym spowolnieniem gospodarczym.

Print Friendly, PDF & Email