OFE dalej sprzedają obligacje i kupują akcje

Fundusze emerytalne wykorzystują utrzymujące się od początku roku  spadki kursów na warszawskim parkiecie do dokonywania nowych zakupów akcji. W kwietniu mogły przeznaczyć na ten cel nawet 1,3 mld zł, a według Domu Maklerskiego PKO BP nieco ponad 1 mld zł. To nieprzerwany trend comiesięcznych zakupów od października 2011 r.

W ciągu czterech miesięcy tego roku OFE przeznaczyły na zakup akcji więcej niż w całym ubiegłym roku. Jak wynika z naszych wyliczeń, jest to między 10,9 mld zł a 11,5 mld zł. W 2012 r. wydały na ten cel 10,3 mld zł. Zdaniem przedstawicieli branży zakupy OFE potencjalnie mogłyby być jeszcze większe.

Niepewność co do skali wycofania środków z OFE w związku z propozycją resortu finansów może  powodować, że inwestycje w akcje są mniejsze niż mogłyby być w obecnym otoczeniu gospodarczym i przy aktualnych wycenac.

Print Friendly, PDF & Email