Odwrócona hipoteka ratunkiem dla seniora? Sprawdź, co warto o niej wiedzieć

Odwrócony kredyt hipoteczny, nazywany potocznie odwróconą hipoteką, na bardzo rozbieżne opinie. Jedni uważają, że to duży zastrzyk gotówki, a tym samym często ratunek z ciężkiej sytuacji finansowej dla seniorów. Drudzy, że produkt ten ma przynieść korzyść bankom, a nie osobom, które z tego kredytu skorzystają.

Odwrócony kredyt hipoteczny adresowany jest do osób starszych, głównie po 60 roku życia. Ten produkt bankowy powstał bowiem z myślą właśnie o seniorach, którzy przebywając na emeryturze bądź rencie, nie mają już możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na życie.

Często ich jedyną cenną rzeczą jest nieruchomość – dom albo mieszkanie, w którym żyją. Wiele osób w podeszłym wieku stwierdza, że ich lokum stało się dla nich albo zbyt duże (na przykład z uwagi na śmierć jednego z małżonków albo wyprowadzkę dzieci), albo stanowi dla nich zbyt duże obciążenie finansowe (opłaty za media, wysoki czynsz liczony od metrażu itp.). Jeśli dodatkowo osoby takie poszukują dodatkowego zastrzyku gotówki, to odwrócona hipoteka może stanowić doskonałe rozwiązanie.

Odwrócony kredyt hipoteczny stanowi przeciwieństwo zwykłego kredytu hipotecznego. W tym drugim przypadku to my pożyczamy od banku pieniądze na zakup nieruchomości. Natomiast decydując się na odwróconą hipotekę, to nam bank wypłaca pieniądze. Oczywiście nie ma nic za darmo – aby otrzymywać od banku stałe wypłaty (jeśli zdecydujemy się na taką formę wypłat), w zamian będziemy musieli przekazać tej instytucji finansowej prawa własnościowe do naszej nieruchomości. Oczywiście nie oznacza to wcale utraty lokalu. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z odwróconego kredytu hipotecznego, mogą mieszkać w domu lub mieszkaniu stanowiącym przedmiot umowy aż do swojej śmierci. Dopiero potem prawo własności przechodzi na bank.

Kluczową kwestią jak zwykle są pieniądze. Ile bowiem może spodziewać się senior za przekazanie prawa do swojego lokum bankowi, z którym planuje podpisać umowę? Wysokość odwróconej hipoteki wyliczana jest na podstawie rynkowej wartości nieruchomości, wieku kredytobiorcy a także formy wypłaty należności, na jaką właściciel nieruchomości się zdecyduje. Ma on dwie możliwości. Pierwszą jest wypłacenie całej kwoty odwróconego kredytu w całości, jednorazowo. Drugie rozwiązanie to rozłożenie wypłat na ustalone z bankiem transze. W zależności od banku, wypłaty mogą odbywać się corocznie, kwartalnie lub co miesiąc, stanowiąc tym samym dodatkową emeryturę.

Oczywiście jak każdy kredyt, również odwrócona hipoteka ma swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o plusy, to w zasadzie jest to aspekt czysto finansowy, o którym wspomnieliśmy powyżej. Seniorzy nie muszą wykazywać się pozytywną historią kredytową ani zdolnością kredytową – wystarczy, że przedstawią przed pracownikiem banku odpowiednie dokumenty poświadczające, że jest on właścicielem nieruchomości, która ma stać się przedmiotem umowy.
Jeśli chodzi o oczywisty negatywny skutek podpisania tego rodzaju umowy, to senior traci prawo do przekazania swojej nieruchomości kolejnym pokoleniom. Ciężko przewidzieć sytuacje życiowe, dlatego w sytuacji, kiedy postanowiłby on przekazać swoje mieszkanie albo dom członkowi rodziny, który bardzo go potrzebuje, na przykład wnukowi, to niestety nie będzie miał takiej możliwości.

Podejmując ostateczną decyzję każdy właściciel nieruchomości powinien przede wszystkim brać pod uwagę własne położenie. Czy posiadane obecnie środki finansowe pozwolą mu na dalsze, godne życie? Czy opłaty związane z nieruchomością nie staną się zbyt obciążające i nie przytłoczą seniora? Decyzja z pewnością nie jest łatwa, jednak dodatkowe, często spore pieniądze otrzymywane w ustalonych terminach od banku, z pewnością pozwolą na dalsze, godne życie.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email