Nowe progi podatkowe?

Grupa posłów z SLD opracowała projekt nowelizacji ustawy o PIT. Projekt ten został już złożony w Sejmie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada wprowadzenie nowych progów podatkowych, które miałyby wynosić 15 i 50 procent.

15-procentowy podatek obejmowałby osoby najuboższe, zarabiające rocznie mniej niż 20,160 złotych. Próg ten odpowiada równowartości 12 minimalnych wynagrodzeń za pracę w 2014 roku. Natomiast 50-procentowa stawka PIT obowiązywałaby osoby zamożne, których roczne dochody przekraczają 360 000 złotych.

Print Friendly, PDF & Email