Nowa koncepcja naliczania długu publicznego

Nowa koncepcja naliczania długu publicznego opracowana przez resort finansów opiera się przede wszystkim o 2 projekty.

 

Projekt nr 1 – to odliczanie od ogólnej sumy zadłużenia Śródków, które owszem zostały pożyczone, ale nie zostały wydane.

Projekt nr 2 – uzależnienie wielkości zagranicznego zadłużenia od średniej ceny złotego, a nie od ceny z 31 grudnia danego roku

Print Friendly, PDF & Email