Nieruchomości: sprzedać szybko

Jak wskazują doświadczenia doradców ds. nieruchomości jeśli chcemy szybko sprzedać mieszkanie należy wystawić je po niskiej cenie. Atrakcyjna oferta może spowodować, że przyjdzie wielu chętnych i ostatecznie sprzedamy mieszkanie… drożej. Polityka wystawiania mieszkania z wysoką ceną z myślą o obniżce w toku negocjacji w dzisiejszych warunkach rynkowych nie zdaje egzaminu.

W przypadku transakcji zakończonych w lutym cena transakcyjna różniła się od ofertowej średnio o 4,4%. Od stycznia 2009 roku niższe wyniki były obserwowane jedynie czterokrotnie – trzy razy w roku 2009 i raz w 2011. Możliwości negocjacji cen rosną wyraźnie od marca 2011 roku, kiedy to przeciętny upust wynosił około 3,1%.

W przypadku transakcji z ostatnich 12 miesięcy, w przypadku których upust wyniósł przynajmniej 10% cały proces sprzedaży trwał średnio niecałe 110 dni. Co może wydawać się zaskakujące – zaledwie 18 dni trwała sprzedaż, o ile cena transakcyjna była wyższa od ofertowej o przynajmniej 5%. Przeciętnie 70 dni trwała natomiast w ostatnich 12 miesiącach sprzedaż mieszkania, jeśli cena w akcie notarialnym była wyższa o maksymalnie 5% od ceny ofertowej.

 

Print Friendly, PDF & Email