Nieruchomości: nowy sposób zarządzania odpadami

Od połowy przyszłego roku posiadacze nieruchomości stracą możliwość wyboru firmy zajmującej się wywozem odpadów. Będą skazani na tę, którą wskaże gmina. Według UOKiK ograniczy to konkurencję na rynku, co w konsekwencji może wywołać wzrost cen. Ale jest też dobra wiadomość – „śmieciowe” będą płacić wszyscy, co powinno ograniczyć zanieczyszczenie środowiska spowodowane nielegalnym pozbywaniem się odpadów przez właścicieli domów.

Przerzucenie na gminę prawa do wyboru firmy wywożącej odpady nie oznacza oczywiście, że to ona przejmie koszty oczyszczania. Ciężar ekonomiczny nadal będą ponosić właściciele nieruchomości, choć za usługę będą się rozliczać z gminą, a nie z firmą wywożącą odpady.

Print Friendly, PDF & Email