NBP o stopach procentowych

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka nie wykluczył, że w pewnych warunkach bank centralny może zdecydować się na podjęcie decyzji o zaostrzeniu polityki monetarnej.
Powiedział, że wysoka inflacja może zmusić NBP do podjęcia działań, ze względu na negatywny wpływ na wzrost gospodarczy.

W grudniu 2011 roku inflacja zwolniła do 4,6 procent z 4,8 procent w listopadzie. Cel inflacyjny wynosi 2,5 procent, a dopuszczalne pasmo wahań to plus/minus jeden punkt procentowy.

Stopy referencyjne NBP pozostają na niezmienionym poziomie 4,50 proc. od czerwca 2011 roku.

Print Friendly, PDF & Email