NBP o bezpieczeństwie finansowym banków

Dla poprawy stabilności polskiego systemu finansowego koniecznym jest, by wszystkie banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe – napisano w przygotowanym przez NBP raporcie o stabilności systemu finansowego.

NBP zaobserwował wzrost ryzyka znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Analiza wariantu szokowego wskazuje, że potrzeby kapitałowe w przypadku realizacji scenariusza przedłużonej recesji w gospodarce światowej i intensyfikacji zaburzeń rynkowych byłyby znaczne.

NBP podał, że wyniki makroekonomicznych analiz szokowych wskazują, iż większość banków komercyjnych działających w Polsce posiada wystarczające kapitały, aby obecnie bezpiecznie funkcjonować i aby zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego i w związku z nim niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.

Print Friendly, PDF & Email