Ministerstwo Finansów o wielkości długu

Ministerstwo Finansów poinformowało, że według danych na koniec stycznia bieżącego roku do wykupu w tym roku pozostaje dług o wartości 105,1 mld zł.

W tym: bony skarbowe – 16,2 mld zł,

obligacje na rynku krajowym – 72,9 mld zł,

obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych – 16,0 mld zł.

MF podał również, że styczniu br. wzrosło zadłużenie w bonach o 2,2 mld zł do poziomu 14,2 mld zł. Udział bonów w SPW na rynku krajowym na koniec stycznia wyniósł 2,8 proc.

Print Friendly, PDF & Email