Mieszkania: podatek od najmu

Pomimo, iż regulacje podatkowe przewidują trzy różne formy opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu lub dzierżawy mieszkania, podatnicy udostępniający prywatne mieszkanie mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałt. Podatek liniowy zarezerwowany jest dla przedsiębiorców.

Odpłatny wynajem lub dzierżawa przynoszą podatnikowi przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Oznacza to, że od uzyskanej kwoty (pomniejszonej o koszty) należy ustalić wartość podatku dochodowego, a następnie odprowadzić ją do właściwego urzędu skarbowego i wykazać w zeznaniu rocznym na koniec roku podatkowego. Ze względu na to, że tak jak w przypadku innych dochodów, podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia wartości zobowiązania podatkowego, wybór odpowiedniej formy opodatkowania tego przychodu jest bardzo istotny.

Do wyboru są 3 formy opodatkowania:

• opodatkowanie na zasadach ogólnych (stawka 18% do kwoty 85 528 zł i 32% powyżej),
• podatek liniowy 19%
• ryczałt ewidencjonowany (stawka 8,5% od przychodów).

Print Friendly, PDF & Email