Litwa popiera wprowadzenie euro

W listopadzie został przeprowadzony sondaż na Litwie odnośnie wprowadzenia euro.

Większość mieszkańców Litwy pozytywnie ocenia wprowadzenie w kraju od 1 stycznia 2015 roku europejskiej waluty .

Litwini wskazują likwidację kosztów wymiany waluty jako korzyść płynącą z wprowadzenia euro. Dodatkowo liczą na stabilność i wzrost gospodarczy.

Najbardziej obawiają się wzrostu cen.

 

Print Friendly, PDF & Email