Leczyłeś się bez ubezpieczenia na NFZ? Możesz mieć problem

Urzędy Skarbowe postanowiły przyjrzeć się pacjentom, którzy korzystali ze świadczeń lekarskich na fundusz. Chodzi o te osoby, które leczyły się za publiczne pieniądze nie będąc przy tym ubezpieczonymi.

Jak to jest możliwe? Po negatywnej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców online osoby takie składały fałszywe oświadczenie, że opłacają miesięczne składki. Zapominają przy tym chyba, że oświadczenia te są później weryfikowane ze stanem faktycznym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Tylko na Pomorzu pacjenci tacy wyłudzili od NFZ około 40 tysięcy złotych. Wielu specjalistów dopatruje się problemu nie w samych nieubezpieczonych, a w umowach śmieciowych, które odbierają im możliwość nieodpłatnego leczenia.

Print Friendly, PDF & Email