Kredyty konsumpcyjne – na co najczęściej je zaciągamy?

Kredyty konsumpcyjne stanowią jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Corocznie zaciąga je duża liczba Polaków. Czemu zawdzięczają tę popularność? I na co właściwie najczęściej przeznaczane są pieniądze z tego rodzaju pożyczki?

Kredyt konsumpcyjny jest kredytem bankowym, który udzielany jest na dowolne potrzeby kredytobiorcy. Warunki spłaty zobowiązania każdy kredytobiorca ustala z bankiem w sposób indywidualny.

Kredyty bankowe zasilają domowe budżety wielu Polaków. Do najpopularniejszych należą oczywiście kredyty hipoteczne, które zaciągane są na zakup określonej nieruchomości, jak również kredyty konsumpcyjne, z których środki kredytobiorca może przeznaczyć na niemal dowolny cel.

Niewątpliwą zaletą pożyczki konsumpcyjnej jest właśnie to, że kredytobiorca nie musi deklarować przeznaczenia środków finansowych na konkretny cel. Kiedy uzyska już pozytywną decyzję kredytową i otrzyma pieniądze, może je wydać na co tylko chce.

Tego rodzaju kredyt jest też stosunkowo łatwy do przyznania. Osoba, która się o niego stara nie musi przynosić do banku licznych zaświadczeń, oświadczeń czy dokumentów. Oczywiście zasady udzielania pożyczki konsumpcyjnej są indywidualne dla każdego banku, jednak najczęściej wystarczy przynieść do placówki zaświadczenie o dochodach. Bank zweryfikuje dodatkowo, czy kredytobiorca posiada pozytywną historię kredytową i czy jego nazwisko nie widnieje w BIK. Wówczas bowiem wniosek kredytobiorcy zostałby najlepiej odrzucony, gdyż bank uznałby go za nierzetelnego klienta.

Kolejną zaletą pożyczki konsumpcyjnej jest szybka decyzja kredytowa. W przypadku hipoteki bank musi poddać weryfikacji wszystkie przedstawione przez kredytobiorcę dokumenty. Dopiero po dokonaniu szczegółowej analizy wyda klientowi decyzję. Cała operacja – od momentu pojawienia się klienta w banku do czasu przyznania bądź odrzucenia wniosku o kredyt – może trwać ponad miesiąc czasu. Starając się o kredyt konsumpcyjny kredytobiorca uzyskuje decyzję kredytową zazwyczaj tego samego dnia. W praktyce większość banków wydaje je w ciągu godziny, a niektórym wystarczy nawet 15 minut, aby dokładnie zweryfikować wniosek kredytobiorcy.

Klient może indywidualnie ustalić z bankiem warunki spłaty pożyczki. Wspólnie ustalają, na ile lat będzie zaciągnięta pożyczka, na ile rat będzie rozłożona i jaką wysokość będzie miała każda z nich. Wszystkie te informacje zawierane są w harmonogramie spłaty kredytu, który stanowi załącznik do umowy kredytowej.

Co równie ważne, bank nie pyta kredytobiorcy, na co pożyczana kwota ma zostać przeznaczona. Jeśli klient otrzyma od banku kredyt, gotówkę będzie mógł przeznaczyć na dowolny, wybrany przez siebie cel.

Tak łatwa dostępność tego rodzaju kredytów sprawia, że Polacy chętnie po nie sięgają. Na jaki cel najczęściej przeznaczają środki finansowe? Okazuje się, że tylko część kredytobiorców korzysta z tego rodzaju pożyczki, aby podreperować swój kiepski budżet. Te osoby są bowiem zwyczajnie zmuszone przez los do zaciągnięcia bankowej pożyczki. Większość kredytobiorców stara się jednak o tego rodzaju kredyt pomimo tego, że ich sytuacja finansowa nie jest tragiczna. Z racji tego, że pożyczka konsumpcyjna jest stosunkowo łatwa do uzyskania, Polacy chętnie pożyczają od banku pieniądze na bieżące, niezaplanowane wydatki (na przykład większe zakupy odzieżowe, zakup sprzętu RTV czy AGD itp.). Kredyty konsumpcyjne przeznaczane są również niejednokrotnie na remont mieszkania, zakup samochodu czy wykupienie wycieczki wakacyjnej. Czasami kwota z kredytu jest potrzebna do uzupełnienia większego budżetu o brakującą kwotę. Zdarza się też, że pieniądze są pożyczane od banku bez konkretnego celu, na przykład na comiesięczne wydatki, by na pewien czas podnieść jakość życia na wyższy poziom.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email